16u00 - 17u30

Slotsymposium

Leren creëert kansen voor elk talent. Maar mensen moeten ook de kans krijgen om te leren. Er zijn best wel wat drempels die hierbij overwonnen moeten worden. Tijdens het slotsymposium brengen we inspirerende verhalen van organisaties die deze drempels willen wegwerken.

  • Hoe maak je onderwijs nog meer inclusief, ook voor jongeren met een beperking?
  • Hoe stimuleer je leergoesting, niet enkel bij je eigen werknemers maar ook in de bredere samenleving?
  • Hoe ga je als werkgever om met digitalisering wanneer nog niet al je medewerkers over de nodige basisvaardigheden beschikken om zelfs maar te leren werken met nieuwe digitale toepassingen?
  • Samenwerking is meer dan ooit nodig om deze uitdagingen aan te pakken. Hoe doen we dat?

Laat je inspireren tijdens het symposium!

Symposium

Sprekers

Welkom op onze inclusieve hogeschool

De arbeidsmarkt schreeuwt om mensen. Zo ook in het onderwijs, waar het lerarentekort een maatschappelijk probleem is geworden waar we, ondanks heel wat inspanningen, nog steeds geen sluitend antwoord op kunnen bieden. Meer dan ooit staan we voor de uitdaging om te streven naar een inclusieve arbeidsmarkt waar elk talent de nodige kansen krijgt. En die kansen beginnen heel vaak bij opleiding en vorming.

In haar verwelkoming vertelt Sofie Bamelis hoe Hogeschool VIVES inzet op inclusief onderwijs. Inclusiviteit zit niet alleen verweven in de missie en visie van de hogeschool, maar wordt ook uitgedragen op de werkvloer. Dit laatste maakt ze aan de hand van een aantal concrete voorbeelden heel tastbaar.

Sterk door levenslang leren

Levenslang leren is cruciaal om de productiviteit en competitiviteit van onze bedrijven te verzekeren en duurzame loopbanen voor werkenden te voorzien. Statistieken leren ons dat Vlaanderen niet bij de Europese top behoort voor deelname aan levenslang leren.

Tijd dus om zoveel mogelijk werknemers, ondernemers, bedrijven en organisaties een leercultuur bij te brengen. Dit vraagt een beleid dat zich richt op het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, het wegwerken van ‘skills mismatches’ en een vernieuwd competentie-, opleidings- en onderwijsbeleid dat klaar staat voor de uitdagingen van de toekomst. Hierbij moeten we in het bijzonder aandacht hebben voor groepen die niet op evenredige wijze participeren aan het sociaal-economisch leven.

Simplify – empower – connect

Ellen Dereymaeker brengt het verhaal van Colruyt Group Academy. Wat ooit begon als een initiatief om het beroep van retailer aantrekkelijker te maken, is doorheen de jaren uitgegroeid tot een breed verhaal dat vertrekt vanuit een sterk maatschappelijk engagement: hoe kunnen we consumenten helpen in het maken van weloverwogen keuzes.  Hoe kunnen we niet alleen onze eigen medewerkers laten groeien, maar ook anderen hiertoe de kans geven? Hoe kunnen we mensen met elkaar in verbinding brengen rond actuele thema’s? En welke rol kunnen we daar als Colruyt Group in spelen?

Iedereen@brugge

Iedereen@brugge zorgt voor digitale inclusie bij Stad Brugge.

Medewerkers die door de aard van hun werk geen of weinig digitale vaardigheden nodig hebben om hun taken uit te voeren, kunnen rekenen op een basiscursus digitale vaardigheden en een digitaliseringsvergoeding.

Algemeen directeur Colin Beheydt vindt het getuigen van goed werkgeverschap om iedereen te betrekken bij het beleid. “Vandaar dat we ook deze groep digitaal sterk willen maken zodat ze kunnen participeren in ons project.  We vinden dat we als overheidsinstelling onze voorbeeldfunctie ernstig moeten nemen. Met iedereen@brugge creëren we sociale inclusie binnen de werkcontext en daarbuiten en geven we alle medewerkers het gevoel volwaardig mee te tellen.”

Slotwoord WEST4WORK 2023

WEST4WORK ambieert méér samenwerking in West-Vlaanderen: werkgevers, middenveld, onderwijs, beleidsmakers, … schouder aan schouder pakken we de krapte en uitdagingen op onze West-Vlaamse arbeidsmarkt aan. Samen werken in West-Vlaanderen! – daar willen we met WEST4WORK voor gaan!


Welkom op onze inclusieve hogeschool

De arbeidsmarkt schreeuwt om mensen. Zo ook in het onderwijs, waar het lerarentekort een maatschappelijk probleem is geworden waar we, ondanks heel wat inspanningen, nog steeds geen sluitend antwoord op kunnen bieden. Meer dan ooit staan we voor de uitdaging om te streven naar een inclusieve arbeidsmarkt waar elk talent de nodige kansen krijgt. En die kansen beginnen heel vaak bij opleiding en vorming.

In haar verwelkoming vertelt Sofie Bamelis hoe Hogeschool VIVES inzet op inclusief onderwijs. Inclusiviteit zit niet alleen verweven in de missie en visie van de hogeschool, maar wordt ook uitgedragen op de werkvloer. Dit laatste maakt ze aan de hand van een aantal concrete voorbeelden heel tastbaar.

Sofie Bamelis, adjunct directeur onderwijs Hogeschool VIVES

Sterk door levenslang leren

Levenslang leren is cruciaal om de productiviteit en competitiviteit van onze bedrijven te verzekeren en duurzame loopbanen voor werkenden te voorzien. Statistieken leren ons dat Vlaanderen niet bij de Europese top behoort voor deelname aan levenslang leren.

Tijd dus om zoveel mogelijk werknemers, ondernemers, bedrijven en organisaties een leercultuur bij te brengen. Dit vraagt een beleid dat zich richt op het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, het wegwerken van ‘skills mismatches’ en een vernieuwd competentie-, opleidings- en onderwijsbeleid dat klaar staat voor de uitdagingen van de toekomst. Hierbij moeten we in het bijzonder aandacht hebben voor groepen die niet op evenredige wijze participeren aan het sociaal-economisch leven.

Caroline Copers, voorzitter SERV

Simplify – empower – connect

Ellen Dereymaeker brengt het verhaal van Colruyt Group Academy. Wat ooit begon als een initiatief om het beroep van retailer aantrekkelijker te maken, is doorheen de jaren uitgegroeid tot een breed verhaal dat vertrekt vanuit een sterk maatschappelijk engagement: hoe kunnen we consumenten helpen in het maken van weloverwogen keuzes.  Hoe kunnen we niet alleen onze eigen medewerkers laten groeien, maar ook anderen hiertoe de kans geven? Hoe kunnen we mensen met elkaar in verbinding brengen rond actuele thema’s? En welke rol kunnen we daar als Colruyt Group in spelen?

Ellen Dereymaeker, head of department Colruyt Group Academy

Iedereen@brugge

Iedereen@brugge zorgt voor digitale inclusie bij Stad Brugge.

Medewerkers die door de aard van hun werk geen of weinig digitale vaardigheden nodig hebben om hun taken uit te voeren, kunnen rekenen op een basiscursus digitale vaardigheden en een digitaliseringsvergoeding.

Algemeen directeur Colin Beheydt vindt het getuigen van goed werkgeverschap om iedereen te betrekken bij het beleid. “Vandaar dat we ook deze groep digitaal sterk willen maken zodat ze kunnen participeren in ons project.  We vinden dat we als overheidsinstelling onze voorbeeldfunctie ernstig moeten nemen. Met iedereen@brugge creëren we sociale inclusie binnen de werkcontext en daarbuiten en geven we alle medewerkers het gevoel volwaardig mee te tellen.”

Colin Beheydt, algemeen directeur Stad Brugge

Slotwoord WEST4WORK 2023

WEST4WORK ambieert méér samenwerking in West-Vlaanderen: werkgevers, middenveld, onderwijs, beleidsmakers, … schouder aan schouder pakken we de krapte en uitdagingen op onze West-Vlaamse arbeidsmarkt aan. Samen werken in West-Vlaanderen! – daar willen we met WEST4WORK voor gaan!

WEST4WORK 2023

Deze website maakt gebruik van functionele en statistische cookies, gebaseerd op anonieme gegevens. We respecteren jouw privacy.