met dank aan onze

partners van het WEST4WORK arbeidsmarktcongres

VDAB

VDAB staat voor Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. Het is onze missie om in het belang van werkgevers, werknemers en werkzoekenden de arbeidsbemiddeling, begeleiding en opleiding te verzekeren, organiseren en bevorderen met het oog op de levenslange en duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt van werkzoekenden en werknemers.

Wij verkiezen loopbaanzekerheid boven werkzekerheid. Wij vinden de loopbaangedachte van groot belang. Daarom werken we mee aan een beleid dat burgers langer en met meer goesting doet werken, in het bijzonder zij die verder verwijderd zijn van de arbeidsmarkt. Dat doen we in samenwerking met andere relevante organisaties en ondernemingen.

lees meer

ABVV West-Vlaanderen

ABVV West-Vlaanderen is de socialistische vakbond. Sociaal overleg staat bij ons centraal om de 21ste eeuwse uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te gaan. Met al onze diensten en werkingen brengen we dagelijks onze vier basiswaarden in de praktijk: gelijkheid, rechtvaardigheid, democratie en solidariteit.

lees meer

ACV West-Vlaanderen

Het ACV is partner van ruim 200.000 West-Vlamingen. Vanuit deze brede solidariteit behartigt de christelijke vakbond individuele en collectieve belangen op het gebied van werk, inkomen en gezin. Jobkansen, groeikansen, een inclusieve arbeidsmarkt… daarvoor maakt het ACV West-Vlaanderen graag deel uit van het WEST4WORK-partnerschap.

lees meer

UNIZO West-Vlaanderen

Sterke ondernemers verdienen het strafste ondernemersnetwerk. En dus staat UNIZO er helemaal voor jou!

Wij versterken je met lobbywerk met info en advies, een ruim aanbod aan activiteiten, en met tal van andere ledenvoordelen. 

lees meer

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Voka is het grootste en meest dynamische ondernemersnetwerk in Vlaanderen. Met Voka Kamer van Koophandel West-Vlaanderen staan we dicht bij onze ondernemers en weten we als geen ander wat er bij hen leeft. We vertegenwoordigen de belangen van ondernemingen tot op het hoogste niveau.

Samen zorgen we voor een optimaal kader om vrij en succesvol te kunnen ondernemen en groeien. Voka gelooft immers in ondernemerschap dat de hele maatschappij vooruithelpt. Samen zorgen wij dat ondernemerschap hier groeit en bloeit, omdat wij daar allemaal beter van worden. Met onze baseline ‘Samen ondernemen, samen groeien’ geven we aan dat we streven naar gezonde en gedeelde groei voor honderd procent in onze werking inschrijven.

Samen steken we vaart in welvaart, voor het welzijn van iedereen.

lees meer

POM West-Vlaanderen

De POM West-Vlaanderen is het economisch agentschap van de provincie West-Vlaanderen en heeft als missie ondernemerschap in onze provincie te stimuleren. Ze werkt op verschillende domeinen, waaronder het domein arbeidsmarkt.

lees meer

Stad Brugge

Brugge wil haar voortrekkersrol opnemen in het domein van werk en ondernemen.

Onze lage werkloosheidscijfers en toonaangevende bedrijven maken van onze stad een aantrekkingspool. Maar krapte, diversiteit, de razendsnelle digitalisering én de steeds groter wordende klimaatimpact zullen op het gebied van werk en ondernemen voor een transformatie zorgen. Op het congres WEST4WORK willen we samen met verschillende stakeholders inspireren en onze provincie klaarstomen voor deze toekomst.

lees meer

Huis van het Leren

Huis van het Leren voorziet leerloopbaanbegeleiding via haar basiswerking Leerwinkel. Leerloopbaanbegeleiding is een neutrale dienstverlening die volwassenen met een leervraag of -nood oriënteert naar een passend opleidingsaanbod. Hierbij wordt objectieve informatie verstrekt over leermogelijkheden die passen binnen de persoonlijke context van de volwassene. Van hieruit neemt Huis van het Leren een signaalfunctie op en allerlei initiatieven met betrekking tot levenslang en levensbreed leren.

lees meer

TUA West

TUA bundelt de krachten van de West-Vlaamse kennisinstellingen; de focus ligt hierbij op twee pijlers nl. de hoger onderwijsinstellingen meer laten samenwerken en de aanwezige kennis vlotter ter beschikking stellen van het economische weefsel en vooral de vele kmo's uit de regio. TUA werkt daarnaast ook mee aan verschillende onderwijsinnovaties. Als extern agentschap van de Provincie West-Vlaanderen heeft TUA bovendien een uitgebreide expertise opgebouwd rond projectwerking en Europese dossiers.

lees meer

Vives

VIVES is een van de grootste hogescholen van Vlaanderen. VIVES bereidt studenten voor op hun eerste job maar zet ook in op levenslang leren om een antwoord te bieden op het steeds veranderende professionele landschap van de 21ste eeuw. Onder de naam VIVES Continue biedt de hogeschool ruim 200 bijscholingen en navormingen aan, als specialisatie of opfrissing of als een nieuwe basis voor een carrière switch.

lees meer

Provincie West-Vlaanderen

Het flankerend onderwijsbeleid van de Provincie West-Vlaanderen wil de leeromgeving van álle West-Vlaamse lerenden ondersteunen: kinderen, jongeren en volwassenen. Zo wil de provincie, in samenwerking met alle betrokkenen, er mee voor zorgen dat de West-Vlaamse lerenden doorheen hun hele leer- en leefloopbaan zinvol en gewaardeerd aan de maatschappij kunnen participeren en een stevige startpositie op de arbeidsmarkt krijgen.

lees meer

Deze website maakt gebruik van functionele en statistische cookies, gebaseerd op anonieme gegevens. We respecteren jouw privacy.